HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN
Výstavy a konferencie > Návštevy múzeí a galérií

Návštevy múzeí a galérií

13/13  spolu: 127
22.apríla 2006 00:00, Kronikár
Fajky z morskej peny v expozícii Architektonická výzdoba keramiky.
22.apríla 2006 00:00, Kronikár
Vodná ópiová fajka v expozícii Umelecké remeslo v Číne a Japonsku.
20.októbra 2005 00:00, Kronikár
Jednodielna hlinená fajka zo začiatku 17.storočia.
20.augusta 2005 00:00, Kronikár
Vyrezávané fajky z morskej peny.
8.augusta 2005 00:00, Kronikár
2.augusta 2005 15:00, Kronikár
Hlavičky hlinených fajok miestneho fajkára Šťastného.
1.augusta 2005 18:00, Kronikár
Fajky, pracovné náradie a stroje z dielne fajkára Karola Zachara.
13/13  spolu: 127