HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Pravidlá bodovania

Pravidlá bodovania:

  • Všetci súťažiaci dostanú 5 bodov za účasť.
  • Prvá polovica súťažiacich podľa poradia obdrží ďalej body za umiestnenie. Pri nepárnom       počte účastníkov je započítaných toľko bodov, koľko je polovica účastníkov zaokruhlene na   1. celé číslo. Bodov za umiestnenie je toľko, koľko odpovedá umiestneniu v prvej polovici     štartovného poľa v obrátenom poradí.
  • Prvých päť umiestnených dostane bonusové body naviac. 5 bodov za prvé miesto, resp.       4, 3, 2 alebo jeden bod.