HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

SmokeTimer SK


Časomiera pre súťaže v pomalom fajčení fajky

Pipe Club Nitra vám prináša skúšobnú verziu programu pre organizovanie súťaží v pomalom fajčení fajky. Program je možné použiť pre kompletné riadenie súťaže od registrácie účastníkov, zobrazenie hodín až po automatickú tlač diplomov.
Flexibilita programu ho umožňuje použiť od najmenších súťaží (niekoľko súťažiacich za jedným stolom) až po majstrovské súťaže svetového formátu, kedy bol program použitý pri vyhodnotení Majstrovstiev Európy v pomalom fajčení fajky v roku 2016 v Nitre.


Základné vlastnosti

 • všetky uskutočnené súťaže sú uložené
 • databáza mien súťažiacich pre budúce použitie
 • databáza fajkových klubov
 • súťaže družstiev
 • evidencia stolov a k nim pridelených súťažiacich
 • možnosť použiť pre zdvojenú súťaž s automatickým spočítaním časov (súťaž typu 2 x 1,5 g tabaku)
 • prepínanie jazykov (v súčasnosti Slovensky a Anglicky)
 • zobrazenie hodín, vrátane odpočítavania času pre plnenie fajky
 • zobrazenie počtu súťažiacich s priebežnými počtami
 • po skončení súťaže sa na počítači automaticky zobrazí čas víťaza.
 • tlač karty súťažiaceho - na výber 3 formáty
 • tlač štatistiky
 • tlač zoznamu súťažiacich pri stole
 • tlač výsledkových listín - zoradenie podľa poradia, alebo podľa štátov
 • tlač diplomov priamo z programu
 • je možné použiť snímač čiarových kódov pre optimalizovaný zápis dosiahnutých časov urýchľuje proces a znižuje chybovosť
 • je možné použiť snímač čiarových kódov, aby si súťažiaci, ktorý skončil, mohol sám skontrolovať svoj dosiahnutý čas


Základné komponenty programu


Všetky súťaže sú uložené v databáze Access SmokeTimerDB, ktorá slúžia iba na ukladanie dát.


Funkčná logika programu je tvorená dvomi programami:

 • Smoke Timer - hlavný program.  Ak sa aktivuje zobrazenie integrovaných hodín, tento program je dostačujúci pre použitie na malé súťaže, keď je k dispozícii iba jeden monitor.
 • Smoke Timer Remote Screen - doplnkový program slúži na zobrazenie a projekciu hodín, ako aj pre kontrolu dosiahnutých časov. Môže sa spustiť na tom istom počítači, ako hlavný program, alebo na iných počítačoch pripojených cez LAN.


Príklad #1 -malá súťaž do 15 súťažiacich

1 počítač, 1 monitor

Použije sa iba hlavný program SmokeTimer a databáza v ktorom sa aktivuje integrovaný displej s hodinami. Jeden monitor slúži pre operátora programu pre vkladanie dosiahnutých časov, a súčasne aj pre súťažiacich na zobrazenie hodín.
Pri zapisovaní času môže byť pre načítanie štartovného čísla z karty súťažiaceho použitá čítačka čiarových kódov, čím sa urýchli proces načítania a zníži chybovosť.


usecase1sk


Príklad #2: -stredná súťaž, do 40 súťažiacich

1 počítač, dva monitory

Na jednom počítači sa použije SmokeTimer, ktorý používa operátor programu na jednom monitore a počas súťaže sa používa pre vkladanie dosiahnutých časov. Súčasne sa na tom istom počítači spustí aj  Smoke Timer Remote Screen, ktorý na druhom monitore alebo projektore zobrazuje veľké hodiny
Pri zapisovaní času môže byť pre načítanie štartovného čísla z karty súťažiaceho použitá čítačka čiarových kódov, čím sa urýchli proces načítania a zníži chybovosť.

usecase2sk


Príklad #3: -veľká súťaž, 100 súťažiacich

1 počítač, monitor + projektor

Na jednom počítači sa použije SmokeTimer, ktorý používa operátor programu na jednom monitore a počas súťaže sa používa pre vkladanie dosiahnutých časov. Súčasne sa na tom istom počítači spustí aj  Smoke Timer Remote Screen, ktorý na druhom monitore alebo projektore zobrazuje veľké hodiny
Pri zapisovaní času môže byť pre načítanie štartovného čísla z karty súťažiaceho použitá čítačka čiarových kódov, čím sa urýchli proces načítania a zníži chybovosť..usecase3sk


Príklad #4: -majstrovská súťaž európskej a svetovej úrovne

2 a viacej počítačov spojených v sieti LAN, monitory, projektor

 • Na jednom počítači sa použije SmokeTimer, ktorý používa operátor programu na jednom monitore a počas súťaže sa používa pre vkladanie dosiahnutých časov.
 • Na druhom počítačisa spustí  Smoke Timer Remote Screen, ktorý na druhom monitore alebo projektore zobrazuje veľké hodiny pre súťažiacich a stewardov
 • Jeden alebo viacej ďalších počítačov môžu byť použité pre súťažiacich, ktorí ukončili súťaž. Keďže súťažiaci, ktorí ukončili súťaž, musia opustiť súťažnú miestnosť, tento  počítač môže byť umiestnený v inej miestnosti (napr vstupnej hale) a súťažiaci tu môžu kontrolovať čas, počty súťažiacich. Taktiež si tu môžu za pomoci čítačky čiarových kódov načítať svoju menovku a skontrolovať, či majú zapísaný správny čas.
usecase4sk


Obrázky

Zoznam uložených súťaží

sutaze

Registrácia

registracia

Vloženie súťažiaceho z databázy

registraciavloz

Detaily súťaže

detaily_sutaze

Súťaž s integrovanými hodinami (používa sa iba jeden monitor, pre malé súťaže)


integrhodiny

Zápis dosiahnutého času

zapiscasu

Tlač výsledkov


tlac_vysledkov

Kontrola dosiahnutých časov pre súťažiacich, ktorí súťaž ukončili

st_screen_check

3 rôzne formáty karty súťažiaceho aj s menovkou:

a6a5


a4


Rôzne tlačové výstupy:


stol

statistika

tlc_druzstvaAutomatická tlač diplomov

diplom

Požiadavky:

 • Počítač PC, štandardného výkonu pre kancelárske použitie
 • Rozlíšenie displeja minimálne 1366 x 768, (pre Smoke TimerRemoteScreen minimálne 1280 x 800) veľkosť písma 100%, optimálne 1920 x 1080, veľkosť písma 125%
 • OS Windows 7 a novší
 • Ak je na počítači nainštalovaný MS Office (MS Access), musí byť verzia 2016 a novší. Ak nie je nainštalovaný, použite inštalátor programu SmokeTimer  x86, ktorý stiahne a nainštaluje MS Access Runtime
 • Pre spojenie viacerých počítačov dôrazne doporučujeme použiť káblové spojenie Ethernet 100Mb alebo 1 Gb. Spojenie za pomoci WiFi siete môže síce počas testov vykazovať bezporuchovú funkčnosť, ale počas súťaže, keď sa v priestoroch nachádzajú desiatky alebo stovky súťažiacich s mobilmi, WiFi sieť môže byť značne zarušená.
 • Tlačiareň, najlepšie laserová
 • Čítačka čiarových kódov (nepovinné)


Aj keď bol program úspešne použitý na mnohých súťažiach od najmenších až po majstrovkú súťaž svetového formátu, autor programu v žiadnom prípade nezodpovedá sa funkčnosť programu, ktorá môže byť, okrem iného, negatívne ovplyvnená aj použitím nevhodného hardverového vybavenia. Autor programu v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré používateľovi môžu použitím programu nastať.

Skúšobná (Trial) verzia s obmedzenou platnosťou do 31. 12. 2020. Skúšobnú verziu je možné stiahnuť a použiť zadarmo ak používateľ dodrží tieto podmienky a licenčnú zmluvu:
 • používateľ, ktorý sa rozhodne program používať, sa o tejto skutočnosti zaväzuje informovať autora programu emailom na  pipeclubnitra@gmail.com
 • používateľ bezplatnej Trial verzie programu nesmie program použiť za účelom peňažného ani iného zisku, ani nesmie program ďalej odpredať
 • ak sa autor programu zúčastní súťaže, na ktorej bude použitý jeho program, neplatí za účasť na súťaži žiadny poplatok
 • prípadné iné ohodnotenie kvality programu a práce autora je na uvážení používateľa.


Príručka používateľa - verzia 1.0, SK - verzia 1.0, SK


AKTUÁLNA VERZIA

3. 11. 2019 Smoke Timer, ver. 6.5.06
1.11. 2019 Smoke Timer Remote Screen, ver. 6.5.01
NOVÁ INŠTALÁCIA

3. 11. 2019 Smoke Timer, ver. 6.5.06
1.11. 2019 Smoke Timer Remote Screen, ver. 6.5.01Vyberte si inštalátor:


Operačný systémMS AccessDownload

MS Windows 7+, 32 bit a 64 bitŽiadny alebo MS Access/MS Access Runtime 2016+, x86Inštalátor SmokeTimer 32 bit

MS Windows 7+, 64 bitMS Access/MS Access Runtime 2016+, 64Inštalátor SmokeTimer 64 bit


UPGRADE

3. 11. 2019 Smoke Timer, ver. 6.5.06
1.11. 2019 Smoke Timer Remote Screen, ver. 6.5.01Upgrade 64 bit Pre MS Access x86 alebo MS Access Runtime 64

Súbor ZIP rozbaľte do adresára programu (C:\SmokeTimer) a nahraďte pôvodné súbory

Budem rád, ak sa so mnou podelíte o vaše postrehy a pripomienky z používania programu. Autor programu: Michal Koža,tel:. +421 905 970185, PipeClub Nitra, Slovakia, e-mail: pipeclubnitra@gmail.com