HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Všeličo

Viete že:
 • V španielskom meste Sevilla sa nachádza kamenná budova z 18. storočia Royal Tobacco Factory (Real Fábrica de Tabacos), v ktorej sídlila prvá tabaková továreň v Európe. V súčastnosti v nej sídli rektorát sevillskej univerzity.
 • V anglickom meste Bristol, na Raleigh Road Southville sídlila továreň na tabakové výrobky WD & HO Wills. Bývalým starostom mesta sa podarilo zachrániť pred demoláciou poslednú budovu z továrenského komplexu, postavenú z tehál v priemyselnom štýle v rokoch 1891 až 1901, v ktorej sa spracúval tabak do roku 1985. Po rekonštrukcii slúži viacúčelová budova Tobacco Factory Theatres pre animačnú a divadelnú umeleckú školu, divadlo, kaviarne, kancelárie a podkrovné byty.
 • V Meste Durham, v Severnej Karolíne (USA) sídlila najväčšia tabaková spoločnosť  na svete  American Tobacco Company. V súčasnosti sa v budovách  bývalej tabakovej spoločnosti nachádzajú reštaurácie a priestory na uskutočňovanie rôznych spoločenských a firemných akcií. 
 • V New Yorku je reštaurácia Keens Steakhouse, ktorá vlastní najväčšiu zbierku hlinených fajok typu Churchwarden na svete. 
 • Od roku 1545 sa koná každý druhý piatok vo februári v priestoroch historickej radnice  v nemeckých Brémach  slávnostný obrad obchodníkov a dopravcov v námornom odvetví a ich hostí z domova i zahraničia  z oblasti kultúry, politiky, podnikateľského prostredia a cirkvi tzv. Schaffermahlzeit, jedna z najvýznamnejších spoločenských udalostí v Nemecku. Podujatie prebieha podľa presne stanovených pravidiel.  Po prejave čestného hosťa, sa fajčí z dlhých hlinených fajok.  Na tento rituál bola brémskym senátom vydaná výnimka ohľadom zákazu fajčenia v mieste podávania jedla.
 • Ešte starší Schaffermahlzeit  s vlastnou tradíciou sa koná od roku 1492 vo Wildeshausen.   Tu sa však organizátorom podujatia nepodarilo vybaviť výnimku zo zákona o zákaze fajčenia a tak v priestoroch historickej radnice sa tradičné „Tabakskollegium“ v posledných rokoch uskutočňuje len symbolicky.   
Nesúce názov "Fajka":
 • Krčma Fajka - v Bratislave na rohu Veternej ulice a Suchého mýta, v dome na prízemí sídlila legendárna bratislavská krčma Fajka Pamätala si ešte časy  Rakúsko-Uhorska a navštevovali ju nielen obyčajní Bratislavčania, ale občas do nej zavítali aj známi ľudia ako napríklad spisovateľ Laco Novomeský a dokonca aj bývalý americký prezident Theodore Roosevelt.

 • Pohostinstvo Malá Fajka - na Kováčskej 22 v Košiciach, bola kedysi vyhľadávaným miestom ako "prvá pomoc" po nočných záťahoch. 

 • Jaskyňa fajka sa nachádza v k.ú. Krásnohorská Dlhá Lúka v okrese Rožňava, 50 m západne od vyhliadky na kóte 660 m n.m., pod nevysokou skalnou stenou. Vchod do jaskyne má rozmery 0,3 m x 1,1 m. Dutina sa vetví na úzku chodbičku a mierne klesajúci nízky priestor s pôdorysom 2 x 2 m. Z hľadiska genézy predstavuje korózno – kryogénny typ jaskyne s výzdobou obmedzujúcou sa na sintrové náteky. Jej celková dĺžka je 5 m.

 • Aj v obci Jasov, okres Košice okolie v Slovenskom krase sa nachádza jaskyňa Fajka, zaradená medzi prírodné pamiatky UNESCO. Výskumom boli v jaskyni objavené eneolitické pamiatky, ako aj pamiatky dokazujúce jej osídlenie počas mladšej doby rímskej. Výskum dokázal aj existenciu predjaskynného príbitku s kováčskou dieľňou z halštatského obdobia.

 • Priepasť Fajka, je jaskyňa v Slovenskom krase pod Havraním vrchom neďaleko Jablonova nad Turňou v okrese Levoča.
 • V Čachtickom krase, v najsevernejšej časti Malých Karpát, v tzv. Čachtických Karpatoch sa nachádza cez 4000 m dlhá Čachtická jaskyňa. Začína sa priepastným komínom s hĺbkou 13 m na dne jedného so závrtov na Belákových lúkach a priepastne klesá stupňami oddelenými tesnými, často umelo prekopanými či rozšírenými chodbami. Na križovatkách puklín sa nachádzajú väčšie priestory – Fajčiarsky salón, Žabkin dóm, Hlboký dóm, Modrý dóm, Rotunda.