HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Zacharova fajka

zacharova-fajka-2019-pozvanka

Pipe Club Nitra v spolupráci so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici a mestom Banská Štiavnica, Vás pozýva na 7. ročník súťaže v pomalom fajčení fajky  Zacharova fajka 2019

Kedy: 16. novembra 2019
Kde:  Banícka krčma, Kammerhofská 20, Banská Štiavnica
Fajka: vlastná, typ Billiard
Tabak: 3 g. Davidoff - Flake Medallions
Štartovné:  5,- Eur (z každého štartovného bude poukázaná suma 2,-Eur pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne, kde ich klienti vyrobili originálne ceny pre pódiové umiestnenia na Zacharovej fajke 2019).

Program:
09: 00 Banské múzeum v prírode – skanzen, Jozefa Karola Hella 414/12, Banská Štiavnica
Fáranie do štôlne Bartolomej v baníckom plášti, s prilbou a lampášom, prehliadka banských budov, geologická expozícia.  Prehliadka trvá cca 1,5 hodiny.
Vstupné: 4,- Eur
https://www.banskastiavnica.travel/co-vidiet/zem-banikov/banske-muzeum-v-prirode-skanzen/
11:00  Položenie vencov a zapálenie sviečok na hroboch štiavnických výrobcov fajok Karola Zachara a Rudolfa Môcika na cintoríne Frauenberg,  Jozefa Karola Hella 404/2, Banská Štiavnica
10:00 – 12:00 Alternatívny program pre pohodlných - posedenie v príjemnom prostredí  Old Men's Cigar Club, Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica
12:30 Začiatok registrácie, Banícka krčma, Kammerhofská 20, Banská Štiavnica
12:30 Obed  6,- Eur (slepačia polievka, rezeň so slovenským šalátom), Banícka krčma, Kammerhofská 20, Banská Štiavnica
14:00 Súťaž v pomalom fajčení fajky Zacharova fajka 2019,  Banícka krčma, Kammerhofská 20, Banská Štiavnica
16:00 Slávnostné vyhodnotenie súťaže

Účasť na súťaži v pomalom fajčení fajky „Zacharova fajka 2019“ prosíme potvrdiť telefonicky, alebo spätným e-mailom najneskôr do 14.11.2019.

V prihláške prosíme uviesť, či máte záujem o obed v Baníckej krčme.