HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Slovenská fajková asociácia

Slovenská fajková asociácia (SFA) má za cieľ spojenie jednotlivých klubov fajkárov, členov klubu a priaznivcov klubu, nadväzovanie priateľských vzťahov, koordináciu spolupráce, odovzdávanie informácií a pomoc pri ich rozvoji, hlavne začínajúcim klubom. SFA organizuje stretnutia a ďalšie kultúrne a spoločenské akcie, ktoré sa priamo či nepriamo vzťahujú k fajkám. Ďalej si kladie za cieľ motivovať a podporovať zberateľskú činnosť a v neposlednom rade oživovať ušľachtilé a takmer zabudnuté remeslá týkajúce sa výroby fajok a nadväzovania kontaktov so súčasnými výrobcami a dovozcami fajok a fajkárskych potrieb.