HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Všeličo

Viete že:
Nesúce názov "Fajka":

  • Jaskyňa fajka sa nachádza v k.ú. Krásnohorská Dlhá Lúka v okrese Rožňava, 50 m západne od vyhliadky na kóte 660 m n.m., pod nevysokou skalnou stenou. Vchod do jaskyne má rozmery 0,3 m x 1,1 m. Dutina sa vetví na úzku chodbičku a mierne klesajúci nízky priestor s pôdorysom 2 x 2 m. Z hľadiska genézy predstavuje korózno – kryogénny typ jaskyne s výzdobou obmedzujúcou sa na sintrové náteky. Jej celková dĺžka je 5 m.

  • Aj v obci Jasov, okres Košice okolie v Slovenskom krase sa nachádza jaskyňa Fajka, zaradená medzi prírodné pamiatky UNESCO. Výskumom boli v jaskyni objavené eneolitické pamiatky, ako aj pamiatky dokazujúce jej osídlenie počas mladšej doby rímskej. Výskum dokázal aj existenciu predjaskynného príbitku s kováčskou dieľňou z halštatského obdobia.

  • Priepasť Fajka, je jaskyňa v Slovenskom krase pod Havraním vrchom neďaleko Jablonova nad Turňou v okrese Levoča.
  • V Čachtickom krase, v najsevernejšej časti Malých Karpát, v tzv. Čachtických Karpatoch sa nachádza cez 4000 m dlhá Čachtická jaskyňa. Začína sa priepastným komínom s hĺbkou 13 m na dne jedného so závrtov na Belákových lúkach a priepastne klesá stupňami oddelenými tesnými, často umelo prekopanými či rozšírenými chodbami. Na križovatkách puklín sa nachádzajú väčšie priestory – Fajčiarsky salón, Žabkin dóm, Hlboký dóm, Modrý dóm, Rotunda.