HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Univerzitná knižnica v Bratislave

Výstava: VEĽKÝ MALÝ MUŽ.

Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Slovenského národného archívu.
Predmetom výstavy je prezentovanie najzaujímavejších archívnych dokumentov z osobného fondu Milana Rastislava Štefánika verejnosti, zachytenie jeho skutočného príbehu, ale najmä predstavenie Milana Rastislava Štefánika ako človeka, a až potom ako astronóma, vojenského letca, diplomata a politika.
Otvorené: 17. 4. – 12. 5. 2019 
pondelok – nedeľa, 11.00 – 18.00 h
Výstavná sála, Michalská 1
Usporiadatelia:
Ministerstvo vnútra SR – Slovenský národný archív
Univerzitná knižnica v Bratislave
Záštitu nad podujatím prevzali:
ministerka vnútra SR a ministerka kultúry SR.
univerzitna-kniznica-v-bratislave2

univerzitna-kniznica-v-bratislave
Kronikár [maros] | 5.5.2019, 00:00 | Nitra

Najnovšie príspevky